trende

KOBİ Vergilendirme Rehberi ve Vergi İndirimleri

15.12.2020
516
KOBİ Vergilendirme Rehberi ve Vergi İndirimleri

KOBİ Vergi Rehberi
Birçok farklı sektörde etkin olarak çalışan ve üreten, ekonomik gelişmenin temelini oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler, yani KOBİ’ler düzenli ödedikleri vergilerle de ekonomik kalkınmanın kilit oyuncusu oluyor. KOBİ’lerin gelişimini hedefleyen birçok destek programı da bu vergilerin ödenmesini mecburi tutuyor. Çünkü KOBİ’lerin vergilendirilmesi hem sektörlerini hem de ülke ekonomisini daha da güçlendiriyor.
 
KOBİ’lerin Ödediği Vergiler
Tıpkı limited ve anonim şirketler gibi KOBİ’ler de kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV gibi vergileri ödemekle mükelleftir. Ayrıca çalışanlarına ödeme yaptıktan sonra sigorta primi ve diğer ödemeleri de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir.

Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Kanunu’nın ilk maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm gerçek kişiler, 1 takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin vergisini ödemek zorundadır. Ticari ve zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları ile gayrimenkul ve menkullerin getirdiği kazançlar Gelir Vergisi kapsamında değerlendirilir.

Kurumlar Vergisi
Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait işletmeler ile KOBİ’ler Kurumlar Vergisi mükellefidir. %20 oranındaki bu vergi, Gelir Vergisi’nin haricinde ödenir. Birçok ekonomik ve kamusal konuda kurumlaşmış şirketler, diğer üreticilere göre daha avantajlı konumdadır ve bunun karşılığında devlete vergi verir. Ayrıca kurumların dağıtmadıkları kârlar da Kurumlar Vergisi dahilinde vergilendirilmiş olur.
Katma Değer Vergisi – KDV
Geniş kapsamdaki harcamalardan alınan ve en yaygın olan Katma Değer Vergisi, bir malın veya hizmetin ilk kaynağından son tüketiciye ulaşana kadar yaratılan bir vergidir.
Ticari, sanayi, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan hizmet ve teslimler; her türlü mal ve hizmet ithalatı; posta, telefon gibi hizmetler ile televizyon hizmetleri; piyango düzenlenmesi ve talih oyunları; profesyonel sanatçı konser ve gösterileri ile müzayede ve gümrük depolarında yapılan satışlar Katma Değer Vergisi kapsamındadır.

Özel Tüketim Vergisi – ÖTV
Lüks mallara, sigara-alkol gibi sağlığa zararlı maddelere ve benzin gibi çevreye zararlı ürünlerin tüketilmesini vergilendiren Özel Tüketim Vergisi, ülkemizde temel tüketim mallarından da alınır. KDV gibi malın her el değiştirmesinde ortaya çıkmaz.

Damga Vergisi
KOBİ’lerin yaptığı her sözleşme için Damga Vergisi ödemesi gerekir. Bu vergiyi sözleşmeyi imzalayan tüm taraflar öder. Taahhütnameler, muvvafakatnameler, kira sözleşmeleri, kefalet, teminat, rehin senetleri, kararlar ve mazbatalar, ticari işlem kağıtları, makbuzlar ve beyannameler Damga Vergisi’ne tabi olan dokümanlardır. Eğer KOBİ devletle bir sözleşme yapıyorsa bunun Damga Vergisi’ni ise KOBİ öder. Yabancı ülkelerle yapılan sözleşmelerde ise bu vergiyi bahis konusu dokümanlerı resmi dairelere ibraz eden, üzerinde devir veya ciro işlemleri yapan, herhangi bir nedenle hükümlerinden faydalanan taraf üstlenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi – MTV
Motorlu kara taşıtları ile uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne tabidir. MTV ödemesi motorlu araç sahibi KOBİ’ler için de zorunludur. Belirlenen zamanlarda ödenmemiş MTV zamlı ödenir. Ayrıca MTV’si ödenmemiş araçların muayeneleri yapılmaz.

Emlak Vergisi
Türkiye’de kayıtlı tüm bina, ev, işyeri, fabrika ve ofis gibi taşınmaz mallar için sahipleri tarafından Emlak Vergisi ödenir. Taşınmaz malları bulunan KOBİ’ler bu mülklerin bulunduğu belediyelere başvurur ve Emlak Vergisi mükellefi olarak ödeme yapar.

KOBİ’lere Vergi Muafiyeti: KOBİ’ler birleşiyor, vergiler azalıyor.
Ülke ekonomisini geliştirmeye yönelik her adım devlet tarafından desteklenirken güçlerini birleştiren KOBİ’lere de vergi teşviği geliyor. Fiilen üretim yapan KOBİ’ler birleştiklerinde, üretim kazançlarının Kurumlar Vergisi’ne üç hesap dönemi boyunca %75 oranında indirim uygulanıyor. Bu özel uygulamanın usul ve esasları detaylı olarak Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor.

KOBİ Vergilendirme Rehberi
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından KOBİ’ler için özel hazırlanan Vergilendirme Rehberi KOBİ’lerin vergilerle ilgili tüm sorumluluklarını ayrıntılı şekilde açıklıyor. Ayrıca farklı sektörde etkin olan KOBİ’lerin yararlanabilecekleri avantaj, indirim ve teşvikleri içeriyor.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?